logo
oferta_h1
oferta_v1oferta_v2oferta_v3oferta_v4
Oferujemy kompleksowe usługi:
 • projektowania wielobranżowego obiektów przemysłowych, ciepłowniczych, chłodniczych i kogeneracyjnych
 • dostaw inwestorskich urządzeń i aparatury
 • wykonawstwa instalacji wraz z uruchomieniem, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
NASZA OFERTA OBEJMUJE:
 • instalacje sprężonego powietrza, montaż i zabudowę sprężarek w pomieszczeniach sprężarkowni, dok UDT
 • instalacje (sieci przesyłowe) pary, wody lodowej, wody ciepłej (podłączenia central wentylacyjnych), kanalizacji deszczowej powyżej poziomu 0 w technologiach: PLUVIA, DYKA, MAPRES, CASTOLIN Z RUR OCYNKOWANYCH, NIERDZEWNYCH, HDPA, PE - połączeń kołnierzowych, zaciskanych, zgrzewanych, spawanych i luto-spawanych
 • kompleksowe instalacje agregatów prądotwórczych małej i średniej mocy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w układzie skojarzonym
 • instalacje i sieci ciepłownicze
 • kotłownie wraz z automatyką i sterowaniem
 • magazyny oleju dla kotłowni
 • instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje p.poż.
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką
 • instalacje podciśnieniowego odwadniania dachów
 • roboty ogólnobudowlane wraz z robotami wykończeniowymi (towarzyszące realizacji w/w obiektów)
 • prace termoizolacyjne ciepło i zimnochronne; dźwiękochłonne
OFERTA DOTYCZY N/W OBIEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, CIEPŁOWNICTWA ORAZ BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO:
 • sprężarkownie, maszynownie wody lodowej
 • stacje wymienników ciepła, kotłownie: gazowe, olejowe, na paliwo stałe
 • kogeneracja - obiekty skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • stacje uzdatniania wody, hydrofornie, pompownie wody
 • przepompownie ścieków
GWARANTUJEMY:
 • NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
 • WYSOKĄ JAKOŚĆ OPRACOWANIA
 • TERMINOWOŚĆ
 • KONKURENCYJNE CENY
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!