PPU MLM sp. z o.o.
logo
kontakt_h1
kontakt_v1kontakt_v2kontakt_v3
Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Us�ugowe MLM sp. z o.o.
ul.Murarska 15
43-100 Tychy
Polska
Numery telefon�w/faxu:
Tel.: +48 32 780 57 65
Tel.kom.: +48 505 185 131
Tel./fax: +48 32 780 64 90

Dane rejestracyjne:
 KRS: S�d Rejonowy w Katowicach Wydzia� Gospodarczy
 KRS Nr 0000176472
 Kapita� zak�adowy: 50000 PLN
 NIP: 646-00-19-406

Nie wiesz jak do nas trafi�?
Dojazd do firmy MLMJe�li maj� Pa�stwo jakie� pytania, ch�tnie udzielimy na nie odpowiedzi.

Prosimy o wype�nienie poni�szego formularza:

Imi� i nazwisko / Nazwa Firmy [ * ]
Adres e-mail [ * ]
Nr telefonu kontaktowego [ * ]
Adres (ulica, miasto, kod) [ * ]
Temat 
Tre�� listu [ * ]
CAPTCHA Image
Kod bezpiecze�stwa [ * ]
Wymagane wype�nienie p�l formularza oznaczonych [ * ].

Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!